Wilt u een project steunen?

Giften zijn welkom op het IBAN-rekeningnummer NL91 ABNA 0443 3130 75 (BIC: ANBANL2A). Deze rekening staat op naam van de Stichting Zanethemba Nederland in Reeuwijk. Deze giften zijn belastingaftrekbaar.

Vermeld bij uw gift alstublieft de naam van het project / de bestemming:

  • (1) “Zanethemba Safe Haven”
  • (2) “Vanaf 1 januari 2017 zijn donaties voor Project 2 niet meer mogelijk”
  • (3) “Vanaf 1 januari 2017 zijn donaties voor Project 3 niet meer mogelijk”
  • (4) “Zanethemba Charity Foundation (ZCF SA)- Gift voor algemene kosten”
  • (5) “Stichting Zanethemba Nederland – Gift voor algemene kosten”