Op 10 augustus 2011 richtte het toenmalige bestuur de Stichting Zanethemba Nederland op. Op dit gedeelte van onze website leest u informatie over ons. Wat zijn onze missie en visie? Wie bestuurt de Stichting Zanethemba Nederland op dit moment? Ook leest u over de vergoeding van bestuursleden. Bij het tabblad ‘Feiten & Downloads’ vindt u bijvoorbeeld het beleidsplan en het jaarverslag.

Hoop brengen …
Wij willen hoop brengen in het leven van mensen in een uitzichtloze situatie. Hoop brengen door hen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus en hoop brengen in brede zin. Dat is onze missie. Onze missie komt tot uitdrukking in de naam van onze stichting: Zanethemba betekent ‘hoop brengen’ in het Xhosa, één van de officiële talen in Zuid-Afrika. Een meer specifieke doelstelling is het hulp verlenen aan en opvangen van kinderen in een uitzichtloze situatie.

… en acute nood verlichten
Het is onze missie om acute nood van mensen te verlichten. Daardoor kunnen we mee bouwen aan een structurele verbetering van de levenssituatie van mensen en kinderen. Het realiseren van deze missie is langetermijnwerk en vraagt een geduldige en vasthoudende aanpak.

Zonder winst te maken
Elke euro die we krijgen, willen we ten goede laten komen aan de doelgroep. Het uitgangspunt is dat de stichting geen winst maakt. De indirecte kosten worden minimaal gehouden. Indirecte kosten zijn voornamelijk de bankkosten en kosten voor de website. Daarnaast incidenteel drukkosten en (reis)kosten van het bestuur. Het streven is om de indirecte kosten te betalen uit de daarvoor specifiek ontvangen doelgiften, zodat de overige doelgiften voor 100% ten goede komen aan de desbetreffende projecten.

Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden
Vanaf 11 juni 2017 bestaat het bestuur uit:
–       De heer J.H de Nood (voorzitter)
–       Mevrouw C. van Netten (secretaris)
–       De heer R. Hoevers (penningmeester)

De bestuursleden krijgen geen salaris of vergoeding
Zij mogen wel hun onkosten declareren. Het bestuur streeft ernaar om elke gegeven euro ten goede te laten komen aan de doelgroep. De indirecte kosten houdt zij minimaal. Het streven is om de indirecte kosten van de stichting te betalen uit de daarvoor specifiek ontvangen doelgiften.

De bestuursleden werven fondsen
De bestuursleden zoeken manieren om mensen en organisaties te enthousiasmeren voor de projecten. Dit doen ze door persoonlijke contacten te leggen met particulieren, scholen, kerken en bedrijven. Ook benutten ze andere manieren om naamsbekendheid en publiciteit te krijgen voor de stichting. Denk bijvoorbeeld aan deelname op jaarmarkten en presentaties. U kunt een verslag downloaden van uitgevoerde activiteiten 2021.

Stichting Zanethemba Nederland is statutair gevestigd in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Stichting Zanethemba Nederland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag. Het KvK-nummer is 53319788.
Ons fiscaal nummer/RSIN is 850836608.

Downloads
U kunt hier een aantal documenten downloaden. Deze documenten geven u meer informatie over ons beleid, onze privacyverklaring, onze financiën en de uitgevoerde activiteiten per jaar.

Beleidsplan 2022 – 2026

privacy statement

Financieel jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2022

Jaarverslag uitgevoerde activiteiten 2018
Jaarverslag uitgevoerde activiteiten 2019
Jaarverslag uitgevoerde activiteiten 2020
Jaarverslag uitgevoerde activiteiten 2021
Jaarverslag uitgevoerde activiteiten 2022

Wilt u meer weten over Stichting Zanethemba Nederland? Of heeft u een specifieke vraag?

Schrijf ons:
Stichting Zanethemba Nederland
Raadhuisweg 145
2811 KA REEUWIJK

Of stuur een e-mail: