In 2021 is nu nog geen nieuwe reeks workshops gepland als gevolg van Covid-19.

Wilt u meer weten over de huidige mogelijkheden voor het bijwonen van een workshops en neem dan contact op met Nel Hoevers via bloemschikkenbijnel.nl