Begin november 2021 kregen wij een noodoproep van Catherine van Rensburg (eindeverantwoordelijke van de Save Haven van ZCF) uit Zuid-Afrika. Hierin gaf zij aan dat er helaas een maandelijks tekort op de begroting is van ca. ZAR 40.000 (ca. 2.250 euro). Zonder extra ondersteuning door donaties is het op lange termijn niet mogelijk om de deuren van de Safe Haven open te houden.

Vanaf die tijd is zowel in Zuid-Afrika als in Nederland een oproep gedaan om extra donateurs te werven. U kunt onze brief (november 2021) aan onze achterban met de noodoproep hier downloaden.

Eind januari 2022 hebben wij een update gestuurd aan onze achterban om hen op de hoogte te brengen van de eerste resultaten van de noodoproep in zowel Zuid-Afrika als Nederland. U kunt ook die brief met een eerste update (januari 2022) hier downloaden.